ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. Polonii znajduje się na stronie www.fed.org.pl/polonia.

Reklama
O programie
środa, 25 sierpnia 2010 09:54

Fundacja Edukacja dla Demokracji niemal od początku swej działalności po dzień dzisiejszy realizuje z różnym natężeniem działania skierowane do środowisk polskich za granicą. W latach 90. były to szkolenia i warsztaty dla liderów polskich organizacji społecznych, kultywujących polskie tradycje oraz dbających o zachowanie polskiej tożsamości narodowej wśród tamtejszych społeczności. Od roku 2011 realizujemy Program „Szkoła.PL - wsparcie dla polskich szkół uzupełniających na świecie”. W sposób systemowy wspieramy polskie szkoły uzupełniające w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez bezpośrednie wsparcie ich bieżącej działalności.

Celem naszych działań jest zapewnienie dostępu i możliwości nauki języka polskiego, w języku polskim i o Polsce jak najszerszej rzeszy polskich dzieci i młodzieży, które w wyniku migracji ich rodzin zamieszkują długoterminowo w wybranych krajach Europy Zachodniej. Społeczne szkoły polonijne są jednym z najbardziej popularnych form podtrzymania kontaktu z językiem ojczystym – poprzez wsparcie finansowe szkół zapewniamy polskim uczniom dostęp do polskiej kultury i tradycji. Poprzez realizowane działania pragniemy popularyzować język polski, wiedzę o Polsce – jej historii, kulturze, współczesnej sytuacji społecznej. Doceniamy pracę i zapał nauczycieli, którzy angażują się w społecznych szkołach polonijnych – dlatego nasze działania dotyczą zarówno wsparcia finansowego szkół jak i metodycznych szkoleń dla nauczycieli.

 

  • Szkoła.PL w Irlandii - wsparcie dla polskich szkół w Irlandii, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce.
  • Szkoła.PL - wsparcie dla społecznych szkół polonijnych w wybranych krajach migracji zarobkowej Polaków: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii oraz Włoszech.
  • Więzi i kontakty z Polską. Regranting - konkurs grantowy na dofinansowanie projektów na rzecz współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

 

Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji są współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Poprawiony: poniedziałek, 13 kwietnia 2015 14:45
 
Reklama