ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. Polonii znajduje się na stronie www.fed.org.pl/polonia.

Reklama
"Więzi i kontakty z Polską. Regranting" - wyniki konkursu (2015) Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2015 11:07

Do konkursu „Więzi i kontakty z Polską. Regranting” zostało złożonych 91 wniosków. Po ocenie formalnej 80 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Komisja Grantowa zarekomendowała 14 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 489 100 zł, wyniki prac Komisji zostały zatwierdzone przez MSZ.

Dofinansowanie otrzymują następujące projekty:


1. Wniosek nr PL/2015/341, Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania, Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent". Wysokość przyznanej dotacji: 30 000 zł.

2. Wniosek nr PL/2015/417, Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego, Fundacja Sustinae. Wysokość przyznanej dotacji: 30 000 zł.

3. Wniosek nr PL/2015/448, Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS. Wysokość przyznanej dotacji: 30 000 zł.

4. Wniosek nr PL/2015/383, Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wysokość przyznanej dotacji: 30 000 zł.

5. Wniosek nr PL/2015/431, Polski dla Polonii, Klub Inteligencji Katolickiej. Wysokość przyznanej dotacji: 40 000 zł.   

6. Wniosek nr PL/2015/376, Fotograficzne mikrohistorie z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Wysokość przyznanej dotacji: 39 000 zł.

7. Wniosek nr PL/2015/357, Swojskie Spotkania z Folklorem, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wysokość przyznanej dotacji: 33 000 zł.  

8. Wniosek nr PL/2015/377, Młody obywatel - nowa idea, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA". Wysokość przyznanej dotacji: 38 000 zł.

9. Wniosek nr PL/2015/426, Razem pracujemy, razem się bawimy, Fundacja na rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ. Wysokość przyznanej dotacji: 38 000 zł.

10. Wniosek nr PL/2015/367, Edu rewolucja, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56. Wysokość przyznanej dotacji: 39 000 zł.

11. Wniosek nr PL/2015/416, Pobyt edukacyjny w Polsce przyszłych nauczycieli j. polskiego z Białorusi, Fundacja OKNO NA WSCHÓD. Wysokość przyznanej dotacji: 39 000 zł.

12. Wniosek nr PL/2015/441, Powrócisz tu… Wizyta studyjna przedstawicieli seniorów mołdawskiej Polonii w Krakowie, Fundacja Wspierania Kultury I Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Wysokość przyznanej dotacji: 30 000 zł.

13. Wniosek nr PL/2015/369, Edukacja latem - Koszelówka 2015, Fundacja "MultiOcalenie". Wysokość przyznanej dotacji: 37 000 zł.

14. Wniosek nr PL/2015/454, Migracje i relacje, Towarzystwo im. Edyty Stein. Wysokość przyznanej dotacji: 36 100 zł.

Gratulujemy! Szczegółowe informacje dotyczące dalszej procedury dotacyjnej oraz uwagi do projektów, które zgodnie z decyzjami Komisji powinny zostać uwzględnione, przekaże Państwu drogą mailową koordynatorka konkursu.

4 projekty zostały wpisane na listę rezerwową:
1. PL/2015/440, Polska (nie)znana, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
2. PL/2015/347, Oddychać Polską, Fundacja Edukacja i Przyszłość
3. PL/2015/425, Wspólne działania polsko-ukraińskie, Fundacja Polacy Znad Niemna
4. PL/2015/419, Jak się masz Polsko?, Fundacja Rozwoju Świętochłowic

Pełną listę rankingową można pobrać tutaj.
Przypominamy, że lista wniosków odrzuconych formalnie znajduje się na stronie programu.

 
Reklama