ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. Polonii znajduje się na stronie www.fed.org.pl/polonia.

Reklama
Szkoła.PL

Wsparcie społecznych szkół polonijnych
Szkoła.PL to działania Fundacji Edukacja dla Demokracji wspierające społeczne szkoły polonijne. W roku 2015 wspieramy społeczne szkoły w Irlandii – wspólnie z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii (PMSI) realizujemy projekt „Szkoła.PL w Irlandii”. Jest to program dla polskich społecznych szkół uzupełniających działających jako podmioty non-profit (SSU) na terenie Republiki Irlandii.

Drugim projektem jest „Szkoła.PL –wsparcie dla społecznych szkół polonijnych”, którego adresatami są polonijne szkoły społeczne działające w Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii oraz we Włoszech.

Do udziału w obu programach zapraszamy społeczne szkoły uzupełniające, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce i działają nie dla osiągania zysku.
W ramach programów możliwe jest otrzymanie dofinansowania na poniższe wydatki związane z prowadzeniem placówki:

1. Czynsze - utrzymanie bieżące lokali, w których prowadzona jest nauka;
2. Wypłaty dla nauczycieli oraz specjalistów wspierających proces nauczania (logopeda, psycholog itp.);

3. Zakup pomocy metodycznych, materiałów edukacyjnych oraz wyposażenie uzupełniającego sal lekcyjnych;
4. Ubezpieczenia;
5. Koszty transportu.

Dokładne zasady dofinansowania szkół są opisane tutaj. Rodzaj dofinansowania zależy od kraju, w którym działa dana placówka.

Aby otrzymać dofinasowanie, szkoła powinna spełniać następujące kryteria:

  • Szkoła jest prowadzona w formule non profit;
  • Szkoła ma przejrzystą strukturę zarządzania i kontroli oraz finansów;
  • Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły;
  • Szkoła jest zarejestrowana i podaje aktualne dane w bazie szkół polonijnych portalu www.polska-szkola.pl;
  • Szkoła prowadzi dokumentację merytoryczną pracy szkoły (sposób dokumentacji związany z rozkładem tematów, frekwencją uczniów, podziałem uczniów na grupy, zapisem czasu pracy nauczycieli);
  • Szkoła realizuje program, który uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla SPK, określone w zał. Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 31.08.2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

 

Do pobrania:Szkoła.PL w Irlandii - wsparcie finansowe Drukuj
piątek, 09 maja 2014 20:29

W ramach programu Szkoła.PL w Irlandii w roku 2014 wsparcie finansowe otrzymają następujące szkoły:

Polska Szkola Altogether w Dublinie (wniosek nr Szkola.PL/2014/2200) - dotacja warunkowa po monitoringu wyjaśniającym i uzupełnieniu dokumentacji ; kwota dofinansowania: 33000 zł
Polska Szkoła PROMYK (wniosek nr Szkola.PL/2014/2201) - dotacja warunkowa po uzupełnieniu dokumentacji ; kwota dofinansowania:  25 900 zł
Polska Szkoła w Galway
(wniosek nr Szkola.PL/2014/2202) - dotacja przyznana; kwota dofinansowania: 60 000 zł
Polska Szkoła w Tuam, Filia Polskiej Szkoły w Galway (wniosek nr Szkola.PL/2014/2203) - dotacja przyznana; kwota dofinansowania: 22 100 zł
Polska Szkoła Sobotnia w Navan (wniosek nr Szkola.PL/2014/2204) - dotacja warunkowa po monitoringu wyjaśniającym i uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 21 000 zł
Polska Szkoła w Wexford (wniosek nr Szkola.PL/2014/2207) - dotacja przyznana; kwota dofinansowania: 30 000 zł
Polska Społeczna Szkoła w Carlow (wniosek nr Szkola.PL/2014/2209) - dotacja warunkowa po monitoringu wyjaśniającym i uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 35 000 zł
Polska Szkola w Clonmel (wniosek nr Szkola.PL/2014/2210) - dotacja warunkowa po monitoringu wyjaśniającym i uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 26 000 zł
Polska Szkoła w Dundalk (wniosek nr Szkola.PL/2014/2211) - dotacja warunkowa  po uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 26 000 zł
Kreatywna Szkoła Marzeń w Limerick (wniosek nr Szkola.PL/2014/2214) - dotacja warunkowa po monitoringu wyjaśniającym i uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 30 000 zł
Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow (wniosek nr Szkola.PL/2014/2215) - dotacja przyznana; kwota dofinansowania: 40 000 zł
Polska Szkoła w Letterkenny (wniosek nr Szkola.PL/2014/2216) - dotacja warunkowa po uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 21 000 zł
Polska Szkoła SEN (wniosek nr Szkola.PL/2014/2222) - dotacja warunkowa po uzupełnieniu dokumentacji; kwota dofinansowania: 50 000 zł

W przypadku przyznania dotacji warunkowej każda ze szkół otrzyma bezpośrednio informację nt. dokumentów, których potrzebujemy od organu prowadzącego szkołę. Z poszczególnymi placówkami będziemy również ustalali terminy monitoringów, które planujemy jeszcze w miesiącach maj-czerwiec.

Ze szkołami, które otrzymały dotacje, będziemy się kontaktowali w przyszłym tygodniu w celu uzyskania danych do umowy.

 
Wsparcie dla społecznych szkół uzupełniających w Irlandii Drukuj
czwartek, 06 marca 2014 12:03

Trwa nabór wniosków w Programie Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) i Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii (PMSI) dla polskich szkół społecznych, które działają na terenie Irlandii. Projekt ma na celu finansowe wsparcie polskich społecznych szkół uzupełniających (SSU) w Irlandii, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Nabór wniosków w konkursie trwa do 14 kwietnia 2014 r.

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się Zasadach uczestnictwa.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem właściwego Generatora wniosków FED.

Decyzja o dofinansowaniu szkół zostanie poprzedzona weryfikacją szkół zarówno od strony formalnej. Dofinansowaniem obejmiemy szkoły spełniające następujące kryteria:

Więcej…
 
Reklama