Wsparcie dla społecznych szkół uzupełniających w Irlandii Drukuj
czwartek, 06 marca 2014 12:03

Trwa nabór wniosków w Programie Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) i Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii (PMSI) dla polskich szkół społecznych, które działają na terenie Irlandii. Projekt ma na celu finansowe wsparcie polskich społecznych szkół uzupełniających (SSU) w Irlandii, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Nabór wniosków w konkursie trwa do 14 kwietnia 2014 r.

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się Zasadach uczestnictwa.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem właściwego Generatora wniosków FED.

Decyzja o dofinansowaniu szkół zostanie poprzedzona weryfikacją szkół zarówno od strony formalnej. Dofinansowaniem obejmiemy szkoły spełniające następujące kryteria:

1. Warunki formalne: „społeczność” szkoły - jedynie szkoły prowadzona w formule non profit mogą uzyskać dofinansowanie na działalność. Przy kwalifikacji szkoły bierzemy również pod uwagę:

  • przejrzystość struktury zarządzania i kontroli oraz finansów szkoły;
  • udział rodziców w życiu szkoły;
  • rejestracja/aktualizacja danych w bazie portalu www.polska-szkola.pl;
  • prowadzenie dokumentacji merytorycznej pracy szkoły.

2. Program nauczania – czy szkoła realizuje program, który uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla SPK, określone w zał. Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 31.08. 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Szkoły wykazujące braki w tym zakresie otrzymają wsparcie konsultacyjne i doradcze.

Dofinansowanie. Po otrzymaniu informacji zwrotnej dot. spełnienia wymaganych warunków oraz woli przystąpienia do Programu Szkoła.PL w Irlandii, polskie szkoły uzupełniające otrzymają dofinansowanie swojej działalności. Dofinansowanie szkoły obejmuje 4 grupy kosztów:

1. Czynsze
2. Wypłaty dla nauczycieli
3. Pomoce metodyczne i materiały edukacyjne
4. Ubezpieczenia

Wysokość dofinansowania dla danej szkoły nie powinna przekroczyć 50% planowanych łącznych kosztów prowadzenia szkoły w 2014 r., ostateczna procentowa skala dofinansowania placówki będzie zależała od całości zebranego zapotrzebowania. Ze szkołami uczestniczącymi w projekcie FED podpisze umowy dofinansowania precyzujące zasady wsparcia, zobowiązania obu stron, sposób rozliczenia. Środki będą wypłacane każdej ze szkół w trzech transzach po przedstawieniu kopii dokumentów finansowych, na zasadzie refundacji.

Projekt zakłada regularny kontakt ze szkołami objętymi dofinansowaniem – zakładamy monitoring większości szkół, a organy prowadzące szkoły otrzymają wsparcie konsultacyjno-doradcze dot. prowadzenia dokumentacji wydatków, realizowanego programu nauczania oraz innych kwestii, które mogą wpływać na sposób funkcjonowania szkół i ich realizację założeń projektu.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kujawska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , +48 609 375 986